Revír Kolačínsky potok

Číslo revíru:
3-1600-4-1
Popis:Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria